Roetfilter wetgeving M.I.V 2018

Roetfilters verwijderen was ooit verboden en dat wordt het vanaf 1 juli dit jaar weer, schrijft staatssecretaris Sharon Dijksma aan de Tweede Kamer. Hoe ziet dat nieuwe verbod er uit? Hoe wordt het gehandhaafd? En welke rol speelt de APK-keurmeester daarin?

Lees even mee met de Tweede Kamerleden in de brief van de staatssecretaris: “Hoewel er in Europees verband geen verbod geldt om roetfilters te verwijderen, wil ik de Regeling voertuigen zodanig wijzigen dat het verwijderen, aanpassen en buiten werking stellen van emissiecontrolesystemen verboden wordt als deze voorzieningen nodig zijn om aan de emissie-eisen te voldoen.”

 • Wijziging van de constructie
  Dat wil de staatssecretaris doen door zo’n wijziging aan het emissiebeheersingssysteem te zien als een wijziging van de constructie. En zo’n wijziging is alleen toegestaan als het voertuig ook daarna nog voldoet aan de eisen van toelating. Een voorbeeld van zo’n eis is de maximale uitstoot van fijnstof. Voor Euro 5 en 6-personenauto’s is die maximaal 5 mg/km. Tja, en die voertuigen blijven daar alleen onder dankzij een roetfilter.

  Alleen nieuwe auto’s
  De staatssecretaris sluit in haar voorstel niet direct aan bij de Euro-emissienormen, maar wil voor voertuigen vanaf DET 1 januari 2011 verwijdering van het roetfilter (of andere delen van het emissiebestrijdingssysteem) niet meer toestaan.

 • Extra MRB
  Voor oudere voertuigen mag het dan wel, maar niet zomaar. De wijziging van de constructie die het verwijderen van het roetfilter ook bij deze oudere voertuigen inhoudt, moet door de RDW worden goedgekeurd en in het kentekenregister vastgelegd. Het voertuig wordt dan als voertuig zonder roetfilter geregistreerd en de eigenaar krijgt te maken met een toeslag op de motorrijtuigenbelasting. Naar verluidt zou die zo’n € 250,- gaan bedragen

  Hoe dan?
  De staatssecretaris wil deze regels al per 1 juli aanstaande invoeren. Grote vraag: hoe wil ze die regels handhaven? Haar antwoord: “Controle tijdens de APK vanaf het moment van de komende regelwijzigingen: 20 mei 2018”. Vervolgvraag: hoe dan? En die vervolgvraag heeft een beetje haast, want Europa schrijft voor dat APK-regelwijzigingen een jaar van tevoren worden gepubliceerd.


En dus…

Kortom, vanaf 1 juli aanstaande is roetfilters verwijderen bij nieuwere voertuigen niet meer toegestaan. Bij oudere voertuigen wel, maar niet zonder vastlegging in het kentekenregister en bijbehorende MRB-verhoging. Vanaf 20 mei 2018 moet de APK-keurmeester er visueel op controleren. Als de voortekenen niet bedriegen doet de deeltjesteller daarom over enkele jaren zijn intrede in de APK. Ok, dat zal een investering vergen, maar in ruil krijgt de roetmeting in de APK dan wel weer echt waarde.

De voordelen van een roetfilter garantie voor u op een rij:

 • Tussentijdse gratis roetfilter-check
 • Geen afkeuring apk, of hoge reparatie kosten
 • Geen onnodige brandstof verbruik door slecht presterend filter
 • Korting op reguliere onderhoud van uw auto
 • Door tussentijdse check’s kunnen wij de levensduur van het filter verlengen. Hierbovenop voorkom je schade aan de motor door het roetfilter
 • Officieel certificaat, gunstig bij verkoop auto als bewijs.

Meer informatie?

Voor vrijblijvende roetfilter advies op maat kunt u contact opnemen met AutoTechniek Oscar.
U kunt voor al uw vragen natuurlijk bij ons terecht. Onze klantenservice staat voor u klaar!

0252-51 46 94

Rating: 5